19/05/2014 (Ανακοινώσεις)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 11/03/ 2015

                                                                                   Αθήνα, 11/02/2015

 

 

                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών αποφάσισε τη σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  στι 10 Μαρτίου 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 17.00,  στην Έδρα της ΕΕΟΦ, Γ’ Σεπτεμβρίου 18, 3ος όροφος. Σε περίπτωση μη  απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει τη  Τετάρτη, 11  Μαρτίου 2015 ,  στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Θέματα:

  1. Διοικητικός   απολογισμός - πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Οικονομικός απολογισμός
  3. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Τρέχοντα Συνδικαλιστικά θέματα που αφορούν την Ε.Ε.Ο.Φ.
  5. Συμμετοχή της Ε.Ε.Ο.Φ. με ημερίδα στην HELLAS PHARM

Η παρουσία όλων είναι σημαντική,γιατί θα λήφθούν σημαντικές αποφάσεις

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2015

Μετά τιμής,

         Ο Πρόεδρος                                                                   Η Γραμματέας

 

Γεώργιος Ι.Παπαϊωάννου                                                 Αγγελική Θεοδοσιοπούλου

       Φαρμακοποιός                                                                  Φαρμακοποιός