21/03/2015 (Ανακοινώσεις)

Η Παρουσία της Ε.Ε.Ο.Φ.στην HELLAS PHARM 2015

 

 

Ημερίδα ΕΕΟΦ

               

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015, 10:00-14:30


2η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών 
«Διά χειρός φαρμακοποιού»

10:00-10:30    Χαιρετισμοί

• Γιώργος Παπαϊωάννου, πρόεδρος ΕΕΟΦ

• Αικατερίνη Φαμέλη, α’ αντιπρόεδρος ΕΟΦ (έχει κληθεί)

• Κωνσταντίνος Λουράντος, πρόεδρος  ΠΦΣ και ΦΣΑ 

• Ιωάννης Μακρυγιάννης, αναπληρωτής γραμματέας ΙΔΕΕΑΦ

• Κωνσταντίνος Τσιτινίδης, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (ΕΕΟΙ) 

• Βαγγέλης Ζαφειρίου, πρόεδρος Εθνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας (ΕΕΟΙΣ)

10:30-10:50    «Προοπτική ανάπτυξης στο ελληνικό φαρμακείο μέσα από το εργαστήριο»
Γιώργος Παπαϊωάννου, φαρμακοποιός, πρόεδρος ΕΕΟΦ 

10:50-11:10    «Μια συνοπτική αποτύπωση της πορείας και εξέλιξης του εργαστηρίου και των γαληνικών παρασκευών τα τελευταία 30 χρόνια στην καθημερινή πρακτική του ελληνικού φαρμακείου»
Γιαννούλα Θ. Περγαντά, φαρμακοποιός, ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος της ΕΕΟΦ, μέλος του ISPhC (International Society Of Pharmaceutical Compounding)

11:10-11:30    «Το γαληνικό εργαστήριο ως απάντηση στις εξατομικευμένες ανάγκες των ασθενών»
Γεωργία Τσάτσου, φαρμακοποιός, Μ.Sc. Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων, Φαρμακευτική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, ταμίας Φ.Σ. Μαγνησίας, μέλος ΕΕΟΦ 

11:30-11:50    «Αλληλεπιδράσεις φυτικών προϊόντων και κλασικών φαρμάκων»
Ελένη Σκαλτσά, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων

11:50-12:10    «Γαληνικά σκευάσματα και δερματολογικές παθήσεις»
Παρασκευάς Δάλλας, επίκουρος καθηγητής, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ 

12:10-12:30    Διάλειμμα 

12:30-12:50    «Παρασκευή και διακίνηση γαληνικών σκευασμάτων»
Κωνσταντίνος Πετρουλάκης, φαρμακοποιός, μέλος Δ.Σ. ΕΕΟΦ, ειδικός γραμματέας ΦΣΑ 

12:50-13:10    «Από τα βάμματα ώς την αρχή της δυναμοποίησης»
Σταυρούλα Μπαρμπαγιάννη, φαρμακοποιός, μέλος ΕΕΟΦ

13:10-13:30    «Ομοιοπαθητικές δυναμοποιήσεις LM»
Μάρκος Φιλιάνος, φαρμακοποιός μέλος ΕΕΟΦ 

13:30-13:50    «Εναλλακτική επιλογή με προϊόντα διά χειρός φαρμακοποιού»
Αγγελική Θεοδοσιοπούλου, φαρμακοποιός, γραμματέας ΕΕΟΦ

13:50-14:10    «Στρατηγική ανάπτυξης του φαρμακείου»
Γιάννης Κοντάκος, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων 

14:10-14:30    Συμπεράσματα Ημερίδας